Nyctalus

SOS linka

Živý netopýr, jeden, jaro-podzim

Netopýr vletěl večer do místnosti
Netopýr nalezený přes den

 

NEDOPORUČUJEME: netopýra umístit na strom. Zraněné nebo vysílené zvíře je schopno odlézt po kmeni z vašeho dohledu, avšak neodletí. Vy už potom nemáte možnost zvířeti pomoci, často ho uloví kočka nebo umírá hlady.

Živý netopýr, jeden, zima

Netopýr jako hmyzožravec v zimě nemá zdroj potravy, ze kterého by doplnil energii spotřebovanou na létání. Nelze ho vypustit otevřeným oknem ven, ale je nutné předat ho odborníkům. Netopýr nalezený venku v mrazu potřebuje okamžitou pomoc!

  • Pokud naleznete netopýra v zimě v místě, které je k zimování vhodné (je zde vysoká vzdušná vlhkost, teplota po celou zimu v rozmezí 4-10 °C a minimum rušivých vlivů), nechte jej na místě a nerušte ho. Pozor abyste zvíře např. ve sklepě neuvěznili, když budete zavírat větrací okénko. Je-li v zimě netopýr nuceně probuzen,  je to pro něj značně energeticky náročné, často mu nezbude dostatek sil na přežití zimy a hyne vyčerpáním.
  • Pokud jej naleznete netopýra kdekoli jinde, odchytněte ho s pomocí hadru a vložte do papírové krabice.  Krabici nenechávejte na příliš teplém místě (např. u topení) a ihned zavolejte odborníkům.