Nyctalus

SOS linka

ZO ČSOP Nyctalus,
zapsaná jako pobočný spolek pod sp. zn. L 49547 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Sídlo: Jasmínová 2665/29, Záběhlice, 106 00 Praha

IČ:75081717
DIČ: CZ75081717 Nejsme plátci DPH.
Bankovní spojení: hlavní účet č. 2453111001/5500, Raiffeisenbank a.s.
                            účet kampaně SOS Netopýr č. 2300387832/2010 u Fio banka, a.s.

datová schránka: k9msubz

statutární zástupce: Ing. Dagmar Zieglerová, předseda

Členové výboru: předseda Ing. Dagmar Zieglerová, hospodář Mgr. Anna Bláhová, člen Mgr. Helena Jahelková, PhD.

Působnost:  území hlavního města Prahy a blízké okolí 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus vznikla v červnu 2006. Jsme sdružení dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají ve svém volném čase. Členy jsou jak odborníci s vysokoškolským zoologickým vzděláním a praxí v praktické ochraně netopýrů, tak nadšení laici. Průběžně si zvyšují kvalifikaci v odborných kurzech.

Zabýváme se ochranou netopýrů, zejména péčí o nalezené netopýry na území Prahy a chovem hendikepovaných netopýrů za účelem širšího vzdělávání veřejnosti, nejčastěji při netopýřích nocích a dalších veřejně přístupných akcích (např. Den Země, Evropský den parků, Den zvířat). Od  roku 2010 jsme akreditovaným osvětovým ekocentem ČSOP „NYCTALUS“, nabízíme ekovýchovné programy nejen o netopýrech pro školy, školky, programy pro seniory a zdravotně znevýhodněné.

Provádíme monitoring netopýrů zejména na území Prahy, zmapovali jsme výskyt netopýrů na více než 50 lokalitách v Praze. Výsledky monitoringu se promítají do plánů péče o ZCHÚ, revitalizací parků, jsou součástí naučných stezek. Provozujeme webové stránky www.netopyripraha.cz.

Zajišťujeme průzkum netopýrů před kácením i odborný dohled při kácení. Spolupracujeme s Povodím Vltavy, s.p., s městskými částmi.

Od roku 2009 spolupracujeme se záchrannou stanicí AVES v Brandýsku u Kladna. Nejenom pro Národní sít záchranných stanic zajišťujeme odborná školení a konzultace v oblasti péče o netopýry, vydali jsme publikaci Péče o netopýry.

Spolupracujeme s Hlavním městem Prahou, s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) a vědecko-výzkumnými pracovišti, s Ministerstvem životního prostředí, s neziskovými organizacemi.

Prostředky na naši činnost získáváme převážně z dotací (např. prostřednictvím projektů národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity nebo z grantů Hlavního města Prahy, MŽP, městských částí), darů od drobných dárců, poskytováním služeb a z veřejné sbírky.