Nyctalus

SOS linka

Bývalý protiletecký kryt v Šárce

Bývalý protiletecký kryt v Šárce byl vybudován v roce 1943 jako zabezpečení plánovaného polního letiště, k jehož výstavbě pak nikdy nedošlo. Jako všechny podzemní prostory je opředen mnoha mýty a přitahuje milovníky tajemna. V posledních letech se tu uskutečnila řada akcí pro veřejnost, nejznámější je Na den pod zem. Bohužel tyto akce často probíhaly v nevhodném termínu, v době hibernace netopýrů od začátku listopadu do konce března, nedodržovala se pravidla pro pohyb osob v místech využívaných netopýry.

V současné době je zde chráněné zimoviště netopýrů. Netopýři zalézají do štěrbin a snadno uniknou pozornosti, někteří mohou i viset ze stropu nebo na stěnách. Nikdy zde nebyly stovky netopýrů, ale jednotlivá zvířata tu v zimě byla zjištěna opakovaně, konkrétně šlo o tyto druhy: netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), netopýr vousatý (Myotis mystacinus). 

Aktuálně probíhají určité úpravy, které zlepší podmínky pro netopýry. Byly vybudovány nové vletové otvoyr a volný letový koridor pro netopýry.  Vstup do podzemí je v omezené míře možný v době od dubna do října výhradně se souhlasem Hlavního města Prahy a ZO ČSOP Nyctalus.

 sarka vchod

vletove_otvory_sarka