Nyctalus

SOS linka

Programy pro školy 2023/2024

 

Z těchto programů si můžete vybírat. Přihlašujte se na ně pomocí objednávkového formuláře. Programy je vhodné objednávat  2-3 týdny předem, ideálně pro 2-4 třídy v jednom dni. S registrací získáváte možnost stáhnout si vybrané pracovní listy.

Základní cena je 80 Kč/žáka, minimálně však 1600 Kč (neplatí pro speciální školy). V odůvodněných případech je možné dohodnout jinou cenu. Základní délka programu = 1 vyučovací hodina (45 minut).

U akcí mimo Prahu připočítáváme cestovní náklady. Při vzdálenosti více než 30 km od Černošic, odkud jezdí lektorka s autem, program realizujeme nejméně pro 40 dětí (tj. 2 skupiny), pro menší počet dětí požadujeme stejnou částku jako pro 40 dětí.

Programy s netopýry můžete objednat do konce listopadu, programy s ježkem východním do konce října, pak až od konce března. Od listopadu do března spí zimním spánkem.  Novinka o rybách Rybí šplouchání není časově omezena. Po celý školní rok doporučujeme program o vlcích s československým vlčákem.

Upozornění: programy s ježkem a s rybami nelze objednat na středu.

 

Naši lektoři jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, držitelé osvědčení pro výuku EVP. Naše zvířata jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem MVDr. Pavlíny Hájkové.

Objednejte si některý z našich programů, kromě odměny pro lektory a úhrady režijních nákladů přispějete na záchranu a péči o netopýry.

 

Zimní spáči s ježkem - EVP

Zimní spáči s netopýry - EVP


Zvířata v zimě. K čemu slouží zvířatům zimní spánek a co se s nimi děje. Která zvířata spí zimním spánkem. Pomoc člověka. Ukázka živých netopýrů nebo ježka.

Cílem programu je ukázat dětem souvislosti mezi chováním zvířat, děním v přírodě a činností člověka, naučit je vnímat přírodu ve svém okolí a její proměny v průběhu roku, naučit děti respektovat potřeby volně žijících zvířat. Přibližuje pomoc člověka zvířatům v zimě. Vhodný je též pro téma jarního probouzení přírody. Děti se seznámí s medvědem, jezevcem, křečkem, ježkem a netopýry. Pozorují živá zvířata, ježka nebo netopýry. S herními a pohybovými prvky, s využitím interaktívních panelů a dalších originálních výukových pomůcek. Pracovní listy "Potrava", "Ježek v zimě" nebo "Netopýři v zimě" ke stažení, pracovní listy "Zimní krajina" donese lektorka. Brožura Zimní spáči pro pedagogy.
 
Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ

Délka: 90 minut

Cena: 100 Kč/žáka

Jarní probouzení s netopýry

O probouzení přírody na jaře, návrat tažných ptáků, hnízdění, probouzení savců ze zimního spánku, péče o mláďata, postup při nalezení mláděte člověkem. Přednáška s promítáním, s hlasy ptáků, s ukázkou živých ochočených trvale hendikepovaných netopýrů. Přírodní preparáty a přírodniny.

Povídání o netopýrech


Základní informace o netopýrech i zajímavosti z jejich života, výjimečné schopnosti, odlišnosti od ostatních savců, s promítáním a pozorováním živých netopýrů, které je možné si z blízka prohlédnout, vyfotit i pohladit. Návod na správný postup při setkání s netopýrem. Pracovní listy ke stažení. Program v AJ příplatek 20 Kč/žáka.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ,  (program je modifikován podle věku žáků)

Letouni - jediní létající savci

Cílová skupina: SŠ, 2. stupeň ZŠ

Program v AJ příplatek 20 Kč/žáka.

 ...a vlk je za dveřmi


Vlci se vrací do české krajiny. Zároveň s vlky se vynořují všelijaké pověry a předsudky. Jak je to s vlky doopravdy, jsou nebezpeční nebo užiteční? Během programu se žáci dozví jak vlci žijí, jak velký prostor kolem sebe potřebují, koho přijmou do smečky, co všechno vlci jedí, jak se spolu dorozumívají. Co mají společného vlk, kojot a pes, co je to domestikace. Pracovní listy ke stažení.

Československé vlčáky předvádí zooložka a kynoložka, chovatelka Hopinky, Trappera a Belinky, Helena Jahelková. Po celý rok.

Program v AJ příplatek 20 Kč/žáka.

Cílová skupina: 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ (modifikováno podle věku žáků)


Ježek bez jablíčka aneb vyvracíme pověry

Základní informace o ježcích, s promítáním a pozorováním živého ježka s možností kontaktu. Život ježků ve městě, kde si staví hnízdo, jak se připravují na zimní spánek, co tvoří jejich potravu. S ježkem východním (žijícím v ČR) od poloviny března do listopadu. Pracovní listy ke stažení.

 

Rybí šplouchání

Jak se ryby ve vodě pohybují, jak dýchají, jaké mají smysly, čím se živí, kde bydlí a jaké mají sousedy. Ukázka rybích šupin, rybí potravy, modely ryb. S pozorováním živé ryby v mobilním akváriu. Průvodcem je úhoř Pepa. Pracovní listy ke stažení. Přednáší zooložka a instruktorka dětského rybářského kroužku Anna Bláhová.

 

Od vlka ke psu

Povídání o tom, jak domestikací vznikl z vlka pes. Jak nám psi rozumí a jak my můžeme rozumět jim. Jak se správně chovat, když potkáme psa. Jak pomáhají psi lidem? Psi ve velkoměstě.

Programem provází českoslovenští vlčáci  Hopinka, Belinka nebo Trapper. Hopinka dělá programy od roku 2014, Belinka od roku 2015, Trapper od roku 2018.

Program v AJ příplatek 20 Kč/žáka.