Nyctalus

SOS linka

Podzemní továrna v Branické skále

Nedokončená nacistická podzemní továrna Bronzit se nachází v PP Branické skály. Tři zazděné chodby je vidět za krycím valem. V nedávné minulosti byly větrací otvory sloužící pro vlet netopýrů zazděny, byl vyražen nový vstup v prostřední chodbě. Většina neohlášených návštěv však využívala původní malá dvířka. Podzemí láká hledače pokladů, uctívače tajemna i obyčejné zvědavce. Bohužel i zde docházelo k rušení netopýrů vinou nevhodně zvoleného termínu akcí pro veřejnost typu Na den pod zem v době využívání netopýry (od začátku listopadu do konce března). K ospravedlnění podobných aktivit se začala šířit fáma, že netopýři už tu dávno nejsou.

I přes všechny překážky netopýři místo neopustili, je zde chráněné zimoviště netopýrů. Letos jsme tu zjistili 2 druhy, netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra ušatého (Plecotus auritus). Je obnoven vletový otvor, probíhají drobnější práce v chodbách. Úpravy na lokalitě PP Branické skály v okolí bývalé podzemní továrny jsou prováděny v souladu s ochranou netopýrů. Při bezpečnostní prohlídce byla část chodeb označena za nebezpečné a vstup do této části je zakázán. Vstup pro veřejnost za určitých podmínek a v omezené míře je možný od dubna do října výhradně se souhlasem Hlavního města Prahy a souhlasem ZO ČSOP Nyctalus.

braník vlet1

braník vlet2

Obnovený vletový otvor pro netopýry