Nyctalus

SOS linka

Sčítání na zimovištích v Českém krasu

Chráněná krajinná oblast Český kras patří mezi registrovaná zimoviště netopýrů ve střední Evropě. Český kras je největším zimovištěm netopýrů v Čechách, je zde známo přes 60 lokalit. Je jednou z prvních oblastí, kde sčítání netopýrů začalo. První proběhlo již před více než 50 lety, přesně 31.1.1955 v Srbsku v lomu Kozel (Alkazar), který je do dneška jedním z nejvýznamnějších zimovišť. Sčítání probíhá za součinnosti pracovníků CHKO Český kras, ČSS, PřF UK a ČESON.

Pro zájemce je dostupná publikace od Horáčka a kol. ve sborníku Vespertilio 5 (2001)

Účelem sčítání je jedenkrát ročně, vždy na přelomu ledna a února spočítat všechny druhy na zimovišti, určit druh, v průběhu let sledovat změny a vývoj netopýřích společenstev na jednotlivých lokalitách. Zapisuje se druh netopýra, v jaké poloze a kde zimuje, zda je zavěšený ve skupině nebo sám ve štěrbině či jiném otvoru.

Během sledovaného období bylo v Českém krasu zaznamenáno 14 druhů zimujících netopýrů a vrápenců, mnohdy až 8 druhů současně na jedné lokalitě (např. štoly v závodě Mořina). V Českém krasu se nejčastěji vyskytuje 6 druhů netopýrů: netopýr velký, n. černý, n. vodní, n. ušatý, n. dlouhouchý, vrápenec malý.

Díky sociální tradici jsou příhodná zimoviště souvisle užívaná příslušníky dané populace po mnoho desítek či stovek let. Starší jedinci mají v zimovištích několik oblíbených míst, na která se vracejí s centimetrovou přesností. Netopýři nespí celou zimu bez přerušení, občas se probouzejí, vyhledávají vhodnější místa a někdy přelétávají do jiných zimovišť. V zimovištích bývají obě pohlaví společně, v letním období samice v mateřských koloniích, samci většinou samotářsky. Některé druhy, např. netopýr vodní se na zimovištích i páří.

Co jim vadí nejvíce:

netopyr cerny vrapenec
Netopýr černý Vrápenec malý