Nyctalus

SOS linka

Letní monitoring netopýrů na území Českého krasu

Ve spolupráci AOPK ČR provádí členové ČESON také sledování letního výskytu a aktivity netopýrů v 10 ti vybraných modelových území s potenciálně vysokou denzitou netopýrů a diverzitou jejich společenstev (CHKO Český kras, CHKO Český ráj, CHKO Broumovsko, CHKO Třeboňsko, NP Šumava, CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Poodří, CHKO Moravský kras, BR UNESCO Dolní Morava, NP Podyjí).

V Českém krasu bylo pomocí ultrazvukových detektorů zazanemnáno celkem 13 druhů (u akusticky nerozlišitelných druhů počítán jen jeden). Údaje z léta tak doplnily údaje o zimujících netopýrech, takže z oblasti je nyní známo 20 druhů netopýrů (o dalších dvou druzích, které jsou známé z nedalekých lokalit se diskutuje). http://www.ceson.org/vespertilio/12/Jahelkova2008vesp1.pdf

karlstejn