Nyctalus

SOS linka

Den otevřených dveří - exkurze do podzemí (15.10.2023)

DOD podzim

Exkurze do branické štoly sloužící jako zimoviště netopýrů trvá cca 20 minut. Vstup je malými dveřmi (60 x 90 cm) cca 40 cm nad zemí. Přístup ke dveřím je neupraveným kamenitým terénem. Chodby jsou široké cca 2,5 m a vysoké také cca 2,5 m, jsou přístupné v délce 150 m. V chodbách je tma, je nezbytné vlastní funkční světlo. Teplota kolem 12°C. Vstup zdarma.

Ukázka ochočených trvale hendikepovaných netopýrů.

Přihlášením na exkurzi se zavazujete bezpodmínečně dbát pokynů průvodce a mít vlastní funkční svítilnu a helmu (může být cyklistická).

Každou osobu včetně dětí je třeba přihlásit zvlášť. Hlídejte si čas vstupu.

Děti do 15 let pouze v doprovodu dospělého.

V případě naplnění kapacity všech 3 vstupů je možné přidat další vstup.

Branické skály vstup ve 12:30

Účastníků:
15/15
Náhradníků:
0/2
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka: