Nyctalus

SOS linka
Vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodu vládních nařízení se žádné akce během zimy nebudou konat. Do poloviny března naše zvířatavíce informací

Příjmový protokol pro jedince

Příjmový protokol pro kolonii

Záznam o akci

Ohlašovací formulář. Veřejné vystoupení se musí ohlásit nejméně 2 týdny před konáním akce na Krajskou veterinární správu a na obecní úřad v místě pořádání akce. Veřejným vystoupením je i akce např. ve škole pro jednu třídu.